Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés

 

Pályázó neve: ZALASZENTBALÁZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Összekovácsolódunk – térségi közösségfejlesztés
Projekt száma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014
   
   
   
Megítélt összeg: 45 200 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %

A projekt célja Zalaszentbalázs és Magyarszerdahely vonatkozásában a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. A projekt kapcsán közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében

INFOPONT
8776 Magyarszerdahely, Petőfi út. 1.
8776 Magyarszerdahely, Petőfi út. 4.