Darányi Ignác terv


“Bemutató hely, a napenergiával működő kültéri világítás megoldására, mintaprojekt létrehozása.”

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter 122/2009 (IX.17.)  FVM rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 100 689 célterület azonosítón kiírt “Zöld házak program, megújuló energiára épülő mintaprojektet létrehozása, infrastruktúra fejlesztés” elnevezésű pályázathoz Magyarszerdahely Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet 3.358.400 Ft támogatásban részesítettek.

A mintaprojekt a település külterületén került megvalósításra, a 065 hrsz ingatlanon. Az elhelyezéssel azt kívánjuk demonstrálni, hogy milyen hatásfokkal oldható meg a világítás szabadtéren, közintézmények udvarán, közterületeken, magánházak udvarán.

Projekt ismertetése:

  • Elhelyezésre került napelemes világító testek száma: 6 db (065. hrsz)
  • Elhelyezésre került tájékoztató táblák száma:    2 db (065.hrsz,17/2 hrsz

Az Önkormányzat a projekt megvalósításával kifejezi elkötelezettségét a megújuló energiák használatán keresztül a környezettudatossággal kapcsolatosan. A település más projektekben is alkalmazta a megújuló energia adta lehetőségeket. Így az IKSZT és a turisztikai pihenő közelmúltban megvalósult beruházásoknál napelemes lámpákat helyeztünk el a külső terek megvilágítására. Ezeknél a fejlesztéseknél kimutatható az energia megtakarítás, amely tovább növelhető, de ehhez a mindenki által használható rendszerek elterjesztése szükséges.

A magyarszerdahelyi önkormányzat felismerte, hogy a környezettudatosságért, a káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében valamennyiünknek feladata van.

Ezúton kérjük a környező települések lakosságát, vállalkozóit, hogy legyenek partnerek az önkormányzatunk környezettudatosságot propagáló tevékenységében, illetve a további tervezett projektek végrehajtása során. Várjuk a jövőbeni csatlakozásukat, és ötleteiket.

2014. június 3-án “Alternatív fűtési megoldások” című előadást tartottunk az IKSZT-ben. Az előadáson az infrafűtésről hallottunk sok hasznos információt.

A 2013. május 8-án „Alternatív energiák a mindennapokban” című előadáson a napenergia, mint megújuló energiaforrásról hallottunk nagyon sok új információt.

A napenergia egy megújuló energiaforrás, tehát környezetbarát módon tudunk vele energiához jutni.  A napelemmel elektromos áramot állítunk elő, a napkollektorral pedig forró vizet.

A napaelemmel rendelkezők köre bővül, a sokféle felhasználási lehetősége miatt. A felszerelése sem okoz problémát, gyakorlatilag bármilyen szerkezeten, épületen meg lehet ezt oldani.

A garancia általában 25 év a napelemekre, de előfordulhat, hogy ez a szám 40 évre nő. Ez a megadott időintervallum is a megbízhatóságát sugallja, hiszen ennek az eszköznek ígéretes jövője van.

Megszakítás