08. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Megszakítás