03. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Megszakítás