II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Az óvoda feladata, hatásköre és alaptevékenysége. Az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok:

2011. évi CXC. Tv.

20/2012. EMMI rendelet

1992. évi XXXIII. Törvény

Pedagógiai program

SZMSZ

2.2 Az óvoda vezetett nyilvántartásai:

közalkalmazotti alapnyilvántartás KJT szerint

gyermekek adatai NKt. 41.§ (4) szerint

2.3 Az óvoda tevékenységére vonatkozó, jogszabályokon alapuló statisztikai adatgyűjtés:

köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól minden

év október 15-ig – KIR -en keresztül- statisztika céllal az OSAP keretében adatokat közöl

HHH jegyzői adatszolgáltatás

2.4 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közérdekű adatok szabályzata