II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Az önkormányzat feladata, hatásköre és alaptevékenysége.

Az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. tv.

1992. évi XXXIII. törvény

20-2012 EMMI rendelet

Beillesztős önkormányzat SZMSZ

Közös Hivatal SZMSZ

1 függelék- gazdálkodási ügyrend

Közös hivatal alapítói okirat

alapító okiratot módosító okirat

2.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.3 Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

2.4 Az önkormányzat ügyfélfogadás helye:

8776 Magyarszerdahely, Petőfi út 1.

2.5 Az önkormányzat ügyfélfogadás ideje:

hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig

2.6 Az önkormányzat testületi üléseinek helyszíne:

8776 Magyarszerdahely, Petőfi út 1.

2.7 Az önkormányzati rendeletei megtekinthetők

8776 Magyarszerdahely, Petőfi út 1.

www.njt.hu

www.magyarszerdahely.hu

2.8 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének illetékes szerve:

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal

8771 Hahót, Deák F. u. 63

Adatvédelmi felelős

Gyurkó Zoltánné

Telefon (06-93) 363-001