III. Gazdasági adatok

3.1 Az önkormányzat éves költségvetése és beszámolója:

2013. évi  beszámoló

2014. évi  költségvetés

3.2 Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma:

önkormányzatnál foglalkoztatottak

Engedélyezett létszám: 2 fő

Közfoglalkoztatott engedélyezett létszáma: 2 fő

3.3 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó:

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Táblázat

3.4 Közbeszerzési információk:

3.5 Az Európai Unió támogatásával magvalósuló fejlesztések:

Si-Hu támogatási szerződés